Issue一覧

武蔵小杉の憂鬱

川崎市の木っ端役人が武蔵小杉に高層マンションを推進したため武蔵小杉新駅は大混乱。木っ端役人よ、総力を結集して事態の収拾に対処すべきだ!